Peder Christiansen Seeberg

1737 – 1826 Sønderjylland

 

Historien om stamfaderen til Seeberg-navnet.

 

Fra Weibøll til Søgaardene

Peder er bondemand og blev født i den lille by Weibøll – i dag kaldet Vedbøl. Som 25 årig bliver han gift med Anne Marie Sønniksdatter af Søgaardene ved Ørsted i Oksenvad sogn og her bor de til det sidste.

 

 

Kortet fra Videnskabernes Selskab for kongeriget er opmålt 1763-1805 fra øst mod vest. Tidspunktet passer med, at Peder har gået og arbejdet i marken midt i billedet samtidigt med, at landmålerne har tegnet kortet. Bebyggelsesbilledet er angiveligt ganske godt, og vi ser at der er 4 Søegaarde på sydsiden af Jels Oversø. Peder og Anne Marie var ”halv gårdbesiddere” og må have boet side om side med andre familier.

Navnet Seeberg

De første år kalder han sig Peder Christiansen Weibøll efter faderen og fødestedet, men pludselig skifter familien navn til Seeberg. Rundt omkring dem tager familierne også andre navne; Leimhoff, Kalhauge, Koch.

 

Det siger loven nemlig, at de skal. Den reformivrige Johann Friedrich Struensee vil rydde op i de kaotiske tilstande med hensyn til identifikation af landbefolkningen. Sen-navnene skal væk for myndighederne kan ikke vide om en Hans Jensen er sig selv eller sin egen farfar eller en helt tredje mand i landsbyen af samme navn. Så i et kongeligt reskript for hertugdømmet Slesvig bestemmes det i 1771, at alle børn ved dåben for fremtiden skal have "beständige Geschlechts-Nahmen", og at dette faste slægtsnavn skal forblive uforanderligt for al eftertid.    

 

Året efter er Struensee styrtet og henrettet, og der skal gå 60 år før en lignende navnelov kom for kongeriget Danmark. Sønderjylland, som det nu hedder, er derfor den del af Danmark, hvor vi i dag har færrest slægtsnavne på –sen.

 

Seeberg er et tysk navn, der på dansk betyder: bjerget ved søen. Navnet er altså inspireret af det beskedne Søbjerg ved den ligeledes beskedne Oversø – en bakke på 37 m og en fladvandet sø på 9 hektar med en dybde på godt 1 meter. Men smuk er den; den er dækket af hvid- og gul åkande hele sommeren.

Efterkommerne

I dag er slægtsnavne beskyttede, men det ser ikke ud til at gælde i Slesvig på dette tidspunkt. Der er derfor andre Seeberg i området – for eksempel i Hopstrup og Aasted – eller familier med den danske form af navnet Søberg og Søeberg. Der er også svenske og norske Seebergs og tyske Segerbergs.  Der er også den adelige Søgård, der ligger længere mod syd. Ingen af disse har tilsyneladende nogen forbindelse til denne Peder.

 

Peder og Anne Marie får syv børn og heraf to sønner, der bærer navnet videre: Christian og Matthias.

 

Fra Christian stammer blandt andet den kendte forfatter Peter Seeberg og amerikanske familier, der er efterkommere af fire Seeberg-brødre, der emmigrerede i slutningen af 1800-tallet.

 

På Matthias-grenen forsvandt Seeberg-navnet efterhånden som hans døtre eller hans sønners døtre blev gift til mænd andre navne. Indstil hans oldebarn Nielsine Hansen tog navnet igen, men det er en anden historie.

 

 

Personhistorie samlet af Hauge Larsen 2009

 

 

Se hans mange efterkommere.

     

 

Se områdes mange   fortidsminder.